Okul öncesi eğitimin amaçları

Çocuklar doğumlarından itibaren yardım ve bakıma muhtaçtırlar. Ailesinin ve yakınlarının gözetiminde oturmayı, yürümeyi, yemek yemeyi öğrenirler. Fakat bu öğrenmelerinin yanında bazı yasaklar ile de karşılaşır. Örneğin yemek yerken üzerine dökmemesi gerektiği gibi vs. Bu yasaklar veya nam-ı diyar kurallar bütünü insan olmanın ve yaşanılan kültür ile çevrenin birleşimi ile meydana gelir. Bu normların çocuğa zamanında öğretilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Nitekim bilimsel bir çalışmaya göre on yedi yaşındaki bir bireyin zekâ gelişiminin %50’si 0-4 yaş arasında, %30’u 4-8 yaş arasında ve %20’si ise 8-17 yaş arasında gelişim göstermiştir. Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere okul öncesi eğitimin amaçları erken süreçte gereken bilgileri çocuğa kazandırmaktır.

Okul öncesi eğitimin amacı nedir

Ülkemizde okul öncesi eğitim 60 aylık ve üstü için başlamaktadır. Yani en erken çocuk 5 yaş ve üzeri olması durumdan okul öncesi eğitime tabi tutulabilmektedir. Bu bağlamda çocuğun zekâ gelişiminin en üst düzeyde olduğu bir zamanda edinilen bilgiler hayati önem taşımaktadırlar. Yapılan diğer bir çalışmaya göre sağlıklı planlanmış ve zengin yaşantılar ile dolu bir okul öncesi eğitim çocuğun zekâ seviyesine büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca başarılı bir okul öncesi eğitim çocuğun ilk okuldaki başarısının da anahtarı rolünü üstleneceğine dair hiçbir şüphe yoktur. Tabi sadece bunun ile de sınırlı değildir. İyi organize edilmiş bir okul öncesi eğitim çocuğun bütün bir hayatına olumlu yansımaları olacaktır. Düşünüldüğünde de başarılı bir okul öncesi eğitim sağlıklı bir ilkokul eğitimine zemin oluşturacak. Bu ise eğitim hayatının devamına ön basamak olacaktır.

Okul öncesi eğitimin amaçları bir diğeri ise dil gelişimine sağladığı olumlu etkilerdir. Yapılan bir çalışmaya göre çocuklar okul öncesi etkinliklerinin %50’sinde birbirleri ile konuşmaktadır. Bu da özellikle konuşma problemleri yaşayan çocuklar için son derece önemlidir. Ve yine diğer bir çalışmaya göre okul öncesi eğitim almış çocuklar gelecekte bağımsız, inisiyatif alabilen, kendine güvenen aktif bireyler olma oranları çok yüksektir.

Çocuğun ilkokula daha kolay adapte olmasını sağlayan şey okul öncesinde öğrendiği dersler değildir. Çocuğun okul öncesi eğitim sürecinde edindiği toplumsal davranışlardır. Bu davranışlar ise ancak ve ancak yaşayarak öğrenilebilir. Bu sebeple iyi bir okul öncesi eğitim çocuğun hayatının tam kalbinde bulunmaktadır.

Yorum yapın