Okul öncesi çocuğu ile iletişim

Günümüz dünyasından özellikle okul öncesi yaş grubu çocuklar ile ebeveynleri arasında çeşitli sorunlar sıkça görülmektedir. Bu sık ve benzer görülen sorunlar büyük ölçüde gelişen teknolojinin getirdiği iletişim kopuklarından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar birçok görüşe göre yeni neslin teknoloji ile sahip olduğu bazı iletişme farklılıkları olumsuz gibi yansıtılsa da ben bu görüşte değilim. Nitekim aynı sorunlar x ile y kuşağı arasında ve yine aynı şekilde y ile z kuşağı arasında da yaşanmıştır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Bu sebeple her kuşağın kendi normalleri üzerinden değerlendirmek ve ön yargı ile yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu yazımızda özellikle okul öncesi dönemde ebeveynler ile çocuklar arasında yaşanan iletişim problemlerine değineceğiz.

Okul öncesi iletişim sorunları

  1. Oyun Alanlarının Eksikliği

İlk ve belki de en büyük sorun kaynağımız çocuklarımızın yeterli oyun ve sosyal alanlarına sahip olmamasıdır. İleri yaşlarda hatta 20li yaşlarında olanlar bile birçok şeyi sokakta öğrenmişlerdir. Gerçekten de mahalle kavramı bu konuda en önemli misyon üstlenmiş; ufak ama birbiri ile iletişen çevredir. Bu çevrenin çocuk üzerinde arkadaşlık, paylaşma, birlikte çalışma, güven gibi kimi edimleri doğal yollar ile kazandığı bir yerdi. Bu satırları okuyan birçok yetişkin hala mahallesindeki arkadaşlarını hatırlaması da işte bu yüzdendir. Doğal öğrenmenin gücü hafızaya ömür boyu silinemez çizgiler çizer. Nitekim günümüzde betonlaşma mahalle kavramını olumsuz yönde etkilemiştir. Çocukların oyun oynayabilecekleri alanlar bir bir azalmaktadır. Sadece bu da değil tabi ki günümüz dünyasında ortaya çıkan veyahut ta zaten var olan ama daha fazla dışa vuruma başlayan pedofili vs. hastalıklarda ebeveynleri daha korumacı hale getirmektedir. Büyük şehir merkezlerinde okul harici arkadaşlık kuramadan yetişen çocuklar olması yukarda bahsettiğimiz kazanımlardan uzak yetişkinlere kapı açmaktadır. Dolayısıyla da bu yetişkinlerde edinemediklerini kendi çocuklarına aşılayamamaktadırlar. İşte bu noktada arkadaşlık kuramayan fiziki oyunlar oynayamayan çocukların sadece ebeveynleri ile değil birçok noktada iletişim problemleri yaşadığı bilinmektedir. Küçük şehirler ve kırsal kesimlerde ise hala mahalle kavramı, arkadaşlık ortamları devam etmekte olması sevindiricidir.

  1. Gelişen teknolojinin okul öncesi iletişimine etkisi

 

Bir diğer iletişim problemi ise daha genel bir sorundur. Çocukların çok fazla teknolojik aletler (tablet, telefon vs.) ile meşgul olması. Bu sorun sadece ülkemizde değil tüm dünyada yaşana global bir sorundur. Çalışmak zorunda olan ebeveynler çocuklarına daha az vakit ayırmakta ve çocuk ise kendine vakit ayıracak bir kimse(canlı, cansız) aramaktadır. İşte tam bu noktada tablet, telefon gibi teknolojik cihazlar devreye girmektedir. Çünkü evlerimizde en kolay ulaşılabilir olan cihazlar bunlardır.

 

Bu soruna yukarda belirtildiği gibi empati ile yaklaşmak gerekir. Kendi yaşadığımız dönem ile çocukları yargılamamalıyız. Çünkü onlarda kendi çocuklarını bu şekilde yargılamamalıdırlar. Her durum kendi düzeninde değerlendirilmelidir. Günümüz hayatında teknolojik cihazların yeri inkâr edilemez. O halde çocuklarında bundan etkilenmemesi şüphesiz mümkün değildir. Bu soruna ancak çocuğunuza vakit ayırarak çözüm üretebilirsiniz. Çünkü sorunun kaynağı ona vakit ayırmamanızdır. Çeşitli oyunlar ve aktiviteler ile ona zamanın farklı şekilde de zevkli geçebileceğini yaşatarak öğretmelisiniz. Yasak çoğu zaman başarısızlık ile sonuçlanacaktır hatta çocukta bazı sorunlara da yol açabileceği durumlar yaşanabilir.

Sonuç Olarak

Çocuklarınızın iletişim durumunu değerlendirirken hem içinde bulunduğu jenerasyonu hem de onun kişisel özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. Aksi durumda sağlıklı bir değerlendirme yapmanız mümkün değildir. Yukarıda bahsettiğim gibi ebeveynler ile okul öncesi çocuk arasında iletişim kopuklukları olacaktır her dönem ve her zamanda olmuştur. Lakin bu kopukluğu köprü misyonu ile siz bir adım yaklaşırsanız çocukta size muhakkak adım atacaktır. Sorunların üstesinden ancak birlikte gelebilirsiniz.

 

 

Yorum yapın