Anaokulunda neler öğretilir

Anaokulunda Ne Öğretilir ?

Anaokulu eğitimin temelidir. Bu bağlamda yazımızda anaokulunda neler öğretilir konusunda daha detaylı bir yazı yazmayı gerekli gördük.

Çocuklar anaokulunda kişisel ve sosyal anlamda gelişimlerini sürdürür ve geliştirirler. Yani sosyalleşme ve bir takım görev veya sorumlulukları edinme aynı zamanda bir bütünün parçası olarak ilişkiler geliştirme dönemidir. Öğretmenin öğrenciye belli kurallara uyması gerektiğini bildirdiğinde buna sağladığı uyum çocuk için en önemli kazanımlarındandır. Örneğin öğretmen der ki “Hadi şimdi sıradaki boyama faaliyetimize başlıyoruz!” dediğinde öğrenciler bir bütün olarak hareket ederler ve boya kalemlerini çıkarırlar. Ve böylece çocuklar grup halinde hareket etmeyi ve kurallara karşı ne gibi hareket edeceklerini öğrenirler. Çocuklar ayrıca kişisel ve sosyal gelişimin devamında oyuncakları paylaşmak aynı zamanda çalışma ortamında etkin ve paylaşımcı olmak gibi özellikler edinirler.

Çocuğun anaokulu dönemi eğitimi daha disiplinli ve kavramsal olarak edindiği bir dönemdir. İlkokul eğitimine ön hazırlık sağlanmış olur. Birçok gerekliliği söz konusu olan gelişimin bir parçası olarak ince motor ve kaba motor gibi becerilerini pekiştirir.

Anaokulu ortamında çeşitli tekniklerle çocuk matematik, Türkçe, yabancı dil gibi derslere ön hazırlık yapmış olur.

Çocuklar anaokulu döneminde çevresi ile karşılaştığı problemleri sulh yoluyla çözmeyi öğrenir. Önceleri çocuk başka bir çocukta gördüğü bir oyuncağı sadece zorla alabileceğini düşünür. Fakat anaokulunda bunun daha kolay yolu olduğunu öğrenir. Bunun yanı sıra birlikte oynamayı ve paylaşmayı da deneyimler. Bu da hayat boyu topluma uyum sürecinin başlangıcıdır.

Anaokulunda Ne Öğretilir

Anaokulu dönemindeki çocuk;

  • Kişisel ve sosyal anlamda kendini geliştirir.
  • Toplumun bir ferdi olmayı öğrenir. (Kurallara riayet etme, paylaşmayı öğrenme gibi)
  • Bireysel becerilerini geliştirir. (El ve ayak koordinasyonu, çizim ve yazım kabiliyeti gelişimi)
  • İlkokul derslerine hazırlanır. (Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Resim gibi)
  • Okuma-yazma gibi temel becerilere ön hazırlık sağlar.
  • Karşılaştığı sorunlarını çözmeyi öğrenir.

Çocukların anaokuluna başlaması akademik yaşamına adım attığı önemli bir olaydır. Bu süreç içerisinde; sosyalleştiği, yeni ilişkiler deneyimlediği, öğretmen kavramını ve sınıf kavramını edindiği bir zaman dilimidir. Ailesi dışında farklı birtakım kurallara uyum sağladığı ve bir gruba dahil olmaya çabaladığı önemli bir dönemdir. Okul öncesi eğitimin amaçlarını öğrenmek için daha önceki yazımızdan faydalanabilirsiniz.

Yorum yapın