Anaokulu Nedir ?

Anaokulu Nedir ? Anaokulları, okul çağına gelmemiş çocuklar için açılan, oyun ve eğitimin bir arada verildiği kuruluşlardır. Genel olarak anaokullarına 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar alınmaktadır. Almanya ve Avusturya da aynıdır.

Çocuklar 3 yaşlarını tamamladıklarında sosyalleşme güdüleri öne çıkmaya başlar. Yaşıtları arasında olmak isterler. Ev ortamı artık onlara yetmez. Gelişmiş ülkelerde bu yüzden, anneler çalışmıyor olsa bile çocuklarını okul öncesi kuruluşlara yollamaktadır. Ülkemizde çocuklara karşı daha koruyucu bir yaklaşım olduğundan, buna pek sıcak bakılmasa da zamanla bu gerçek kabul edilmeye başlanmıştır.

Geçmişe bakıldığında ilk anaokulu örneklerine on sekizinci yüzyılda Fransa’da, on dokuzuncu yüzyılın başlarında da İngiltere ve İtalya’da rastlanır. Ancak bu okullarda oyundan çok eğitime ağırlık veriliyormuş. Ağırlıklı olarak da çocuklara dinsel eğitim yanında okuma yazma ve gündelik ev işleri ile ilgili eğitim veriliyormuş. Oyuna fazla zaman ayrılmıyormuş.

Çocukların oyun oynayarak kendilerini geliştirebilecekleri ve dış dünyayı tanıyabilecekleri bir yer anlamında ilk anaokulunu 1841 yılında İsviçreli bir eğitimci açmış. Amerika’da ise anaokulları, çocuk gelişimi konusunda araştırmalar yapmak amacı ile yüksek öğretim kuruluşları ve araştırma merkezleri tarafından kurulmuş.

Bugün artık okul öncesi eğitim için bir çok ülkede anaokulları açılmaktadır. Ancak her ülke okul öncesi eğitim farklı şekillerde uygulanır. Amerika’da 4 yaşındaki çocukların yüzde 40’ı, beş yaşındaki çocukların ise yüzde 60’ı anaokullarına gidiyor. Ülkemizde 0 ile 3 yaş arasındaki çocuklar için kreşler açılmakta, 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar ise anaokullarına alınmaktadır.

Anaokulları, buradaki çocukların duygusal, bedensel ve toplumsal gelişimlerinde ve bilgi ve becerilerinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklar buralarda güven duygusu kazanmakta ve kişilikleri oluşmaya başlamaktadır.

Anaokulu Nedir ?

2004 yılında çıkarılan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kuruluşlarının, kuruluş, yönetim, eğitim, görev ve işleyişine yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelikte anaokulları, 36 ile 72 ay arasındaki çocukların eğitimi amacıyla açılan okullar olarak tanımlanmıştır ve okul öncesi eğitimin amacının, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olacağı açıklanmıştır. Aynı zamanda anaokullarının hedefleri arasında, çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini sağlamak, doğru iletişim kurması, hayal güçlerini kullanması, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olması için çocuklara destek olmak ve onları ilk öğretime hazırlamak bulunmaktadır.

Anaokulu

Anaokulu Nedir ?

Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve söz konusu yönetmelikte, kayıtların ne şekilde yapılacağı ve burada görev yapacak çalışanların görev ve yükümlülükleri ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Kreşler, birer eğitim kurumu olarak değil, daha çok sosyal birer kuruluş olarak kabul edilir. Ancak anaokulları çok iyi bir eğitim kuruluşu olmak zorundadır. Esas olarak aile içinde başlayan temel eğitim anaokulunda gelişir ve pekişir. Çocuğun kendi yaşıtları ile birlikte olması, onlarla ilişki kurması, birlikte yaşamayı fark etmesi, oynamayı ve paylaşmayı öğrenmesi ancak anaokullarında kazanılan melekelerdir. Ancak anaokulları, çocuklara fazla bilgi yüklemeye değil, çocuğun içinde var olan yetenekleri ortaya çıkarmaya ve bunları geliştirip şekillendirmeye çalışmalıdır.

Bayrampaşa Anaokulu Kreşi Bayram Yuva.

Yorum yapın