Anaokulu beslenme listesi

Anaokulu dönemi bir çocuğun hayatının şekillendiği belli bir yola yöneldiği bir dönemdir. Bu süreçte çocuğun öğrendikleri onu yaşamı boyunca eşlik edecektir. Bu sebeple bu dönemde çocuğa olabildiğince doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırılmalıdır. Çağımızın en büyük sağlık problemlerine kaynaklık eden şüphesiz sağlıksız beslenme ve obezitedir. Bu soruna farkındalık yaratmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 4 Mart Gününü Dünya Obezite günü ilan etmiştir.

Çocuklar bu dönemde erişkinlerden bazı farklılıklara sahiptirler;

  • Çocuklar büyüme sürecinde olduklarından enerji ihtiyaçları standart erişkinlere göre daha fazladır.
  • Çocukların sürekli yeni doku oluşumu olduğundan protein, yağ, karbonhidrat ve minerallere ihtiyaçları standart erişkinlere göre daha fazladır.
  • Çocukların bağışıklık sistemi henüz daha tam gelişmediği için erişkinlere göre daha temiz, iyi ve sağlıklı besinlere ihtiyaç duyarlar.

Anaokulu dönemi büyümenin ve gelişimin çok yoğun olduğu bir dönemdir. Bu sebeple vücudun yetersiz ve dengesiz beslenmeye karşı tolerans oldukça düşüktür. Bu sebeple hem yeterli hem de dengeli beslenilmesi gerekir. Ayrıca bunun bir davranış olarak çocuğa kazandırılması temelde hedeflenendir. Bilimsel araştırmalar bu dönemde çocuğunun aldığı besinin %10’nu büyüme için kullandığı görülmüştür. Buradan hareketle yetersiz beslenme durumunda vücudun büyümeyi durdurup hayati fonksiyonları sürdürmeye odaklanacağı çıkarımı yapılabilecektir.

Ayrıca yetersiz beslenme anaokulundan alınan eğitimin faydasını da etkilemesi kaçınılmazdır. Çünkü bütün bir gece beslenmeyen çocuk ertesi gün derslerinde zihinsel ve fiziksel zorluk çekecektir.

Bir diğer farklı konu ise günümüzde obeziteyi tetikleyen besinlerin sürekli çocuklara reklam, sosyal medya, marketler yoluyla tanıtılması ve özendirilmesidir. Burada en büyük görev aileye ve anaokulu öğretmenlerine düşmektedir. Zira çocuğa anaokulu sürecinde kazandırılmış bir anaokulu sağlıklı beslenme eğitimi ona ömür boyu koruyucu olacaktır. Bunun için okullar anaokulu için beslenme listesi oluştururlar aşağıda örnek bir anaokulu beslenme listesi bulunmaktadır.

Anaokulu beslenme çantası nasıl hazırlanır ?

anaokulu kahvaltı beslenme listesi

                                                                        anaokulu sabahçı beslenme listesi

Örnekte ki anaokulu beslenme menüsü her bir gün için çocuğun günlük protein, yağ, karbonhidrat ve mineral ihtiyacı düşünülerek hazırlanmıştır. Bu eğitim için uygun anaokulu beslenme kabı kullanılmalıdır.

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun neyi sevip neyi sevmediğini belirlediği belirli kararlar aldığı bir dönemdir. Bu süreçte çocuğa neyin faydalı neyin zararlı olduğunu onun anlayabileceği ve sevebileceği bir şekilde anlatarak doğruyu severek benimsetmek yaşam boyu sağlıklı, yeterli beslenmenin önünü açar.

Unutulmamalıdır ki sağlıklı ve yeterli beslenme iyi bir eğitimin temel koşuludur. İyi bir eğitim ise bu bir geleceğin anahtarıdır.

Yorum yapın