Anaokulu bilmeceleri

Türk halkının en eski anlatı türlerinden biri olan bilmeceler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli bir role sahiptir. Gerçekten de geçmişten bugüne kültürümüzü taradığımızda birçok bilmecelerimizin …